Lägenhetskomplex byggt intill vatten. Stenblock vid strandkanten skyddar mot vågor. Foto: Leif Johansson / Scandinav bildbyrå

Det finns ett stort behov av att hantera ökande georisker framöver.

Samarbete kring hållbart markbyggande tema på seminarium

25 juni 2018, 13:13

Statens geotekniska institut, SGI, håller i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands län ett seminarium om hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat. Praktiska exempel, behov av åtgärder och samarbete för att hantera ökande georisker i markbyggandet står i fokus.

SGI arbetar sedan våren 2017 enligt en handlingsplan för en mer samordnad och effektiv klimatanpassning inom markbyggandet. Sveriges länsstyrelser har sedan 2014 handlingsplaner för klimatanpassning där åtgärder för hållbart markbyggande ingår. Men får kommunerna det stöd de behöver i samhällsbyggnadsprocessen för att hantera klimatförändringens effekter på mark? Behöver vi utveckla samarbetet nationellt-regionalt-lokalt?

Seminariet kommer med anledning av det att belysa kunskapsläget och status för pågående åtgärder för ett hållbart markbyggande. Det finns ett stort behov av fortsatt utvecklingsarbete för att hantera ökande georisker och kunskap om hur olika intressenter kan samarbeta för ett hållbart markbyggande.

Kunskapsläget
Seminariet kommer belysa kunskapsläget samt status för pågående åtgärder för ett hållbart markbyggande.

- Vi ser fram emot bra samtal om behoven av fortsatt utvecklingsarbete för att hantera ökande georisker, säger Kerstin Konitzer, strateg klimatanpassning på SGI, och hur olika intressenter kan samarbeta för ett hållbart markbyggande.

Seminariet äger rum den 28 november kl 10.00-16.00 på Clarion Hotel Post i Göteborg. 

Läs mer om seminariet och ta del av inbjudan på SGI:s webbplats under Kurser och seminarier.

För mera information om seminariet, kontakta Kerstin Konitzer tel 013-20 18 53 

Läs om SGI:s handlingsplan>>
Läs om regionala handlingsplaner för klimatanpassning>>

 

Senast uppdaterad/granskad: 2018-06-25
Hjälpte informationen dig? Ja Nej