Pålning, Linköpings Campushallen, augusti 2015. Foto: Elin Sjöstedt, SGI

Satsning på klimatanpassning för markbyggande

7 april 2016, 09:19

Fler klimatanpassningsinsatser inom markbyggande, bättre stöd till kommunerna och lägre kostnader för samhället. Det tros bli resultat av en handlingsplan för klimatanpassning, som Statens geotekniska institut tar fram.

Statens geotekniska institut, SGI, har beviljats 600 000 kronor av SMHI för att göra en handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat. Syftet med handlingsplanen är att bidra till en mer samordnad och mer effektiv klimatanpassning inom markbyggnadssektorn samt att arbetet följs upp och utvärderas.

Effekten väntas bli fler klimatanpassningsinsatser inom markbyggnadssektorn. Kommunerna får också bättre stöd i att tolka underlag samt i arbetet med hållbara anpassningsåtgärder.

Handlingsplanen ska utvecklas i samverkan med andra myndigheter, kommuner och branschen. Planen kommer att vara kopplad till miljömålen God bebyggd miljö, Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan.

För mer information kontakta gärna:
Kerstin Konitzer, avdelning Geoplanering och klimatanpassning,
tfn: 013-20 18 53

Senast uppdaterad/granskad: 2016-04-07
Hjälpte informationen dig? Ja Nej