Se film från vårt Almedalsseminarium

7 juli 2017, 12:54

Här kan du se filmen från SGI:s seminarium i Almedalen tisdagen den 4 juli. Seminariet hölls ombord på SGU:s fartyg Ocean Surveyor och hade som tema "Stigande havsnivåer - ska mark och bebyggelse skyddas eller överges?"

Bakgrunden till seminariet är att det byggs som aldrig förr och samtidigt skapar klimatförändringen med stigande havsnivå nya förutsättningar för markens byggbarhet. Hur länge kan vi bo och bygga på kustnära mark som visar på stora risker i ett föränderligt klimat? 

Vid SGI:s Almedalsseminarium presenterade Lina Wedin Hansson från Trelleborgs kommun hur de hanterar den ökande risken för översvämningar och sämre markförhållanden i en snabb planeringsprocess. Dessutom redovisade Lars Tullstedt från Sveriges Byggindustrier hur de ser på kompetensförsörjningen inom byggbranschen vad gäller klimatanpassade lösningar.

Per Danielsson, nationell samordnare stranderosion vid SGI berättade om hur stranderosion och havsnivåhöjning påverkar kommunerna och seminariet leddes av SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson.


"Stigande havsnivåer - ska mark och bebyggelse skyddas eller överges?"

Senast uppdaterad/granskad: 2017-07-07
Hjälpte informationen dig? Ja Nej