En bil och en moped som kör på en översvämmad väg. Foto: Lars Owesson/Scandinav bildbyrå

Kick off för forskningsprojekt om etik och klimatanpassning

20 mars 2017, 08:45

Ska mark och bebyggelse skyddas, exploateras eller överges när havsnivån stiger? Etiska aspekter kring hur samhället hanterar stigande havsnivåer lyfts i projektet Sea-Rims. Statens geotekniska institut (SGI) medverkar i forskningsprojektet som har kick off-möte i Båstad den 21-22 mars.

Projektets syfte är att utveckla kunskap och verktyg som gör det lättare att fatta hållbara och etiskt godtagbara beslut i Sverige om anpassning till den pågående havsnivåhöjningen.

Vilka etiska och sociala aspekter aktualiseras vid beslut om markanvändning som berörs av havsnivåhöjningen? Vilka alternativ finns och vilka tänkbara konsekvenser innebär de? Vilken kunskap behöver lokala eller regionala samhällsaktörer för att fatta välgrundade beslut och hur kan visualiseringsverktyg, till exempel GIS-verktyg och scenarioverktyg, underlätta beslutsfattandet? 

Sea-Rims (Sustainable and Ethical Adaptation to Rising Mean Sea levels) leds av KTH i samarbete med SGI samt flera kommuner, länsstyrelser med flera intressenter. 

Se tidigare nyhet: Forskningsmedel från Formas om etiska aspekter på havsnivåhöjning (23 juni 2016)

Senast uppdaterad/granskad: 2017-03-20
Hjälpte informationen dig? Ja Nej