Erosion vid Skånes kust. Löderup 2012. Foto: Torbjörn Thuresson

Hus nära kusten vid Löderup i Skåne.

Seminarium i Almedalen: Ska mark och bebyggelse skyddas eller överges?

16 maj 2017, 15:20

Det byggs som aldrig förr och samtidigt skapar klimatförändringen med stigande havsnivå nya förutsättningar för markens byggbarhet. Hur länge kan vi bo och bygga på kustnära mark som visar på stora risker i ett föränderligt klimat? Det är frågor som diskuteras med miljöminister Karolina Skog vid SGI:s seminarium i Almedalen, tisdagen den 4 juli kl 11-12.

Nya scenarier för stigande havsnivåer med anledning av klimatförändringen kommer att presenteras av SMHI i juni via SGI:s karttjänst. Vid SGI:s Almedalsseminarium presenterar Trelleborgs kommun hur de hanterar den ökande risken för översvämningar och sämre markförhållanden i en snabb planeringsprocess. Dessutom kommer Sveriges Byggindustrier att belysa hur de ser på kompetensförsörjningen inom byggbranschen vad gäller klimatanpassade lösningar. 

- SGI har nyligen tagit fram till en nationell handlingsplan för hur markbyggandet kan anpassas till ett klimat som förändras, säger Kerstin Konitzer, strateg för klimatanpassning. Handlingsplanen visar på ett tydligt behov av klimatanpassade lösningar tillsammans med kompetensutveckling om klimatförändringens effekter på markförhållanden – frågor som vi kommer ta upp på vårt Almedalsseminarium.

Alternativen?
Andra frågor som kommer diskuteras är om mark och bebyggelse ska exploateras, skyddas eller överges när havsnivån stiger. Vad har vi för alternativ och är samhällsbyggandet redo för de utmaningar vi står inför?

Seminariet, som arrangeras i samarbete med Sveriges geologiska undersökning, SGU, hålls ombord på fartyget Ocean Surveyor som ligger vid kajplats 1 i Visby hamn. Seminariet leds av Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör vid Statens geotekniska institut och förutom miljöministern medverkar även experter från Sveriges byggindustrier och Trelleborgs kommun.

SGI deltar även i ett seminarium torsdagen den 6 juli kl 10.00-10.45 med rubriken Temperaturen stiger - hur måste vi klimatsäkra samhället? Deltar gör bl a Naturvårdsverkets och SMHI:s generaldirektörer samt SGI:s expert Karin Odén. Seminariet hålls i Gotlands museum.

Miljöminister Karolina Skog. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Miljöminister Karolina Skog.


För mera information, kontakta Kerstin Konitzer, tel 0730-47 66 34

Senast uppdaterad/granskad: 2017-05-17
Hjälpte informationen dig? Ja Nej