Provkolv och pimpett Foto: Elin Sjöstedt SGI

SGI deltar i innovationsprojekt om giftiga fiberbankar

10 januari 2017, 16:26

Statens geotekniska institut (SGI) medverkar i ett nytt treårigt forskningsprojekt, ”Fibrem” som syftar till att utveckla nya metoder för att karaktärisera och efterbehandla giftiga fiberbankar i kust- och sjömiljöer.

Sveriges geologiska undersöknings (SGU) kartläggning av havsbotten visar att gamla utsläpp av miljögifter och fibrer från trä- och pappersindustrier, så kallade fiberbankar, finns koncentrerade i bottensediment över stora områden.

Tanken att undersöka möjligheterna att använda ett täcklager för att säkerställa att miljögifterna stannar kvar och inte sprids vidare. Med tiden är tanken att dessa sediment täcks genom naturliga processer.

Syftet med projektet Fibrem är att:

1) Utveckla kostnadseffektiva och rutinmässigt tillämpbara metoder för in situ-karakterisering (på plats) av fiberbankar som gör det möjligt att bedöma densitet, volym och stabilitet. Dessa metoder behövs för val och design av övertäckningsmaterial.

2) Testa effektiviteten av befintliga övertäckningstekniker som finns utprovade för vanliga sediment men inte för fiberbanksediment.

Forskningsprojektet Fibrem är ett samarbete mellan Statens geotekniska institut, SGU, SLU och Uppsala universitet.

Bilden ovan visar exempel på isolationsövertäckningar med konventionellt material (vänster) och reaktivt material (höger).

Mer information: Paul Frogner Kockum, tel 040-35 67 73

Läs mer om olika tekniker för övertäckning

Senast uppdaterad/granskad: 2017-01-11
Hjälpte informationen dig? Ja Nej