Besök från Pari och TIT, Japan Foto: SGI, Per Lindh

Den japanska delegationen under ledning av professor Kitazume (tvåa fr vänster).

SGI förhandlar med japanska Pari och TIT om fortsatt samarbete

21 mars 2017, 09:46

SGI förhandlar om fortsatt FoU-samarbete med de japanska forskningsinstituten Pari och TIT inom området stabilisering av jord.

Professor Masaki Kitazume och hans kollegor presenterade nyligen aktuell forskning på Pari och TIT vid ett besök på SGI. Bland annat handlar det om nya blandningstekniker, nedbrytning av cement och studier av långtidsegenskaper. 

Representanter för SGI presentade å sin sida aktuella SGI-projekt om sulfidjord, stabilisering av sediment i Göteborgs hamn och särskild metodik för bindemedelsoptimering.

SGI har sedan tidigare samarbetsavtal med Pari och TIT, senast undertecknades ett Memorandum of Understanding 2014.

Fotnot:
TIT: Tokyo Institute of Technology
Pari: Port and Airport Research Institute

Senast uppdaterad/granskad: 2017-03-21
Hjälpte informationen dig? Ja Nej