Installation av provtagningsutrustning för portrycksmätning vid Ångermanälven. Sollefteå 22 mars 2016 Foto: Rebecca Bertilsson, SGI

SGI mäter vid Ångermanälven

22 mars 2016, 08:43

Hur påverkar förändrade grundvattennivåer risken för ras och skred vid Ångermanälven? Statens geotekniska institut, SGI, genomför nu mätningar i Sollefteå. Mätningarna ingår i förstudien till en kommande skredriskkartering längs älven.

Statens geotekniska institut kartlägger skredriskerna längs med flera större vattendrag i Sverige, för att möta ett förändrat klimat och varierade vattenflöden. Varje utredning har unika förutsättningar. Vad gäller Ångermanälven krävs en annan metodik än tidigare bland annat för att prognosticera grundvattennivåer. SGI tittar på möjligheten att mäta negativa portryck (vattnets tryck i jordens porer) och göra prognoser utifrån dessa mätningar.

SGI mäter sedan 2009 portryck i Sollefteå. I mars påbörjas ytterligare portrycksmätningar. Fyra centimeter breda hål kommer att borras ned till två, fyra respektive sex meters djup. I botten av hålet placeras en givare. Portrycket mäts sedan två gånger varje dygn och data skickas automatiskt till en server.

Personal från SGI är på plats tillsammans med entreprenörer för att utföra installationen. Delvis ny utrustning används vid undersökningen.

Den geotekniska fältundersökningen är en del av förstudien till skredriskkarteringen längs Ångermanälven.

För mer information om förstudien, kontakta gärna:
Rebecca Bertilsson, geotekniker, tfn: 013-20 18 13
E-post: rebecca.bertilsson@swedgeo.se

För övergripande frågor om arbetet med skredriskkartering, kontakta gärna:
Karin Bergdahl, uppdragsledare, tel: 031-749 65 81
E-post: karin.bergdahl@swedgeo.se

Bilder från installationen av givare för portrycksmätningar den 22 mars 2016. Foto: Rebecca Bertilsson, Statens geotekniska institut

Så här såg det ut när portrycksspetsar installerades på samma plats i november 2015.
Foto: Rebecca Bertilsson, Statens geotekniska institut

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad/granskad: 2016-03-22
Hjälpte informationen dig? Ja Nej