SGI med i visualiseringssatsning

19 januari 2016, 10:30

Region Östergötland har tillsammans med Linköpings universitet lämnat in en Vinnväxt-ansökan, som en betydande del av länets näringsliv, SGI och flera andra myndigheter samt Linköpings och Norrköpings kommuner ställer sig bakom. Vinnväxt är en tävling för regioner anordnad av statliga Vinnova.

År 2030 ska storstadsregionen Linköping-Norrköping vara en av Europas mest attraktiva innovationsmiljöer för visualisering och bildanalys. Det är den övergripande tanken bakom ansökan till Vinnova.

Utgångspunkten för Visual Sweden är att mängden data i världen utvecklas i en explosiv takt, samtidigt som det råder brist på användargränssnitt som gör att stora datamängder kan tas emot och omvandlas till gripbar och användbar kunskap. Efterfrågan på denna typ av lösningar är stor, exempelvis från sjukvården, inom industrin, samhällssäkerhet och på trafikområdet.

Visualisering och simulering är ett av de utpekade styrkeområdena i den strategi för smart specialisering som utarbetats för regionen. Redan i dag finns här ett stort antal företag som verkar inom området. Visualiseringsbordet är ett lyckat exempel där forskning möter ett företag och en innovation utvecklas som kan föras ut på marknaden.

Visual Sweden vill skapa och utveckla gemensamma strukturer som är till nytta för alla aktörer.

Ett moget område
– Det handlar både om att utgående från grundläggande forskning, bygga infrastruktur, tjänster och aktiviteter och demonstratorer med bred tillämpning. Även om mycket spännande forskning återstår är visualisering nu ett moget område som kan skapa stor nytta i samhället. Visual Sweden skapar den arena som gör detta möjligt, säger Anders Ynnerman, professor vid Linköpings universitet.

Vidare från steg ett
Utlysningen av de statliga medlen från Vinnova görs i form av en konkurrensutsatt tävling, Vinnväxt. Den sker i tre steg och Östergötland har tillsammans med elva andra av totalt 29 ansökningar gått vidare från det första steget. Beslut om vilka vinnarna blir väntas i mars. De vinnande projekten får tio års finansiering på mellan två och åtta miljoner kronor per år, med målet att de ska ha etablerats som nationellt och internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer inom tio år. 

Senast uppdaterad/granskad: 2016-01-19
Hjälpte informationen dig? Ja Nej