Byggarbetsplats, Norrköping 2014 Foto: Setareh Yousefi

SGI-seminarium i Almedalen: Tål marken att byggas på överallt?

3 maj 2016, 10:19

Möt oss på SGI i Almedalen måndagen den 4 juli då vi arrangerar ett seminarium med titeln: Bostadsbrist och klimatförändring - tål marken att byggas på överallt?

Bakgrunden är att vi behöver bygga mera, kostnadseffektivare och snabbare för att nå en bostadsmarknad i balans. Samtidigt skapar klimatförändringen nya förutsättningar för markens byggbarhet. Kan bostäder byggas – och i så fall till vilket pris – på mark som visar på stora risker i ett förändrat klimat?

Går eventuella lättnader i plan- och byggregleringen ihop med nya behov för klimatanpassning? Hur hanteras risken för översvämningar och sämre markförhållanden i en snabbare planeringsprocess? Hur klarar vi det ökade trycket på dricksvattenförsörjning med hotande vattenbrist och saltvatteninträngning?

Andra frågor som diskuteras är vilken roll som byggföretagen spelar i omställningen till ett hållbart markbyggande, en hållbar stadsutveckling och om fokus på hållbarhet kan vara en nyckel till tillväxt.

Seminariet, som arrangeras i samarbete med SGU, hålls ombord på fartyget Ocean Surveyer som ligger vid kajplats 1 i Visby hamn. Deltar i seminariet gör bl a Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör vid Statens geotekniska institut samt avdelningschef Charlotte Cederbom.

För mera information, kontakta Kerstin Konitzer, tel 0730-47 66 34 kerstin.konitzer@swedgeo.se

Senast uppdaterad/granskad: 2016-06-14
Hjälpte informationen dig? Ja Nej