Fullspäckat verksamhetsår 2015 för SGI

19 februari 2016, 13:26

SGI:s årsredovisning för 2015 är nu tillgänglig för nedladdning och läsning.

Under året har SGI bland annat nominerats till utmärkelsen Sveriges modernaste myndighet, lanserat en ny webbplats, slutfört arbetet med ett Geokalkylverktyg och överlämnat en rapport med preliminära gränsvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten. Myndigheten införde också den 1 december en så kallad Tjänsteman i beredskap (TiB) och ingår därmed i den krisorganisation som MSB leder.

Andra stora uppdrag för SGI under 2015 var färdigställandet av ett harmoniserat kartunderlag för kommuner och länsstyrelser, samt statliga medel för forskningsplattformen Tuffo. Det ger möjlighet att öka andelen hållbara saneringsåtgärder av förorenade områden i Sverige.

Läs mera i årsredovisningen 2016, pdf >>

Senast uppdaterad/granskad: 2016-02-19
Hjälpte informationen dig? Ja Nej