Slutseminarier om hur vi kan minska riskerna för ras och erosion vid vegetationsförändringar

7 november 2016, 11:39

Välkommen att delta vid slutseminarier som hålls på två olika orter. Syftet är att diskutera problem med ras och erosion vid förändringar av vegetationen.

På seminarierna presenteras slutresultaten från ett treårigt utvecklingsprojekt kallat "Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och slänter vid skogsbruk och exploatering". Presentationer kommer att ges av aktörer med lång erfarenhet av ras- och erosionsproblematik både i Sverige och i Norge. Seminarierna hålls den 30 november i Sollefteå och den 6 december i Borlänge. 

Hjärtligt välkommen!

Om du har frågor är du välkommen att ringa:
Karin Lundström, SGI, 013-20 18 10 eller
Anja Lomander, Skogsstyrelsen, 033-48 25 26

Senast uppdaterad/granskad: 2016-11-07
Hjälpte informationen dig? Ja Nej