Figuren visar en av stereobilderna med de analyserade punkterna i gult. De röda linjerna är respektive punkts rörelsevektor. Foto: Per Lindh och Hanna Källén. Foto: Per Lindh/Hanna Källén

Figuren visar en av stereobilderna med de analyserade punkterna i gult. De röda linjerna är respektive punkts rörelsevektor.

Stereofoto mäter jordens egenskaper

13 september 2016, 08:43

I Statens geotekniska instituts laboratorium utvecklas en förbättrad metod att mäta jordprovers formändring vid belastning. Det handlar om 3D-fotografering av jordprover, i samband med ett vanligt enaxligt tryckförsök.

Vid tryckförsöket utsätts jorden för ökande belastning och pressas samman. Med en kamera går det att analysera jordprovets deformation i två led. Genom att i stället använda två kameror och fotografera i stereo, det vill säga från två vinklar, läggs ytterligare en dimension till. Det blir ett 3D-fotografi av jordprovet.

– Vi får mer kunskap om materialet vilket i förlängningen kan leda till effektivare och mer ekonomisk användning av stabiliserad jord. Det blir bättre och billigare att bygga, helt enkelt, säger Per Lindh, geotekniker.

Stereometoden går ut på att två kameror tar fotografier av ett jordprov, bilden visar ett enaxligt tryckförsök. Kamerorna tar bilder under hela tiden som försöket pågår, till dess att ett brott uppstår på jordprovet.
(Foto: Per Lindh) Foto: SGI/Per Lindh

Stereometoden går ut på att två kameror tar fotografier av ett jordprov, bilden visar ett enaxligt tryckförsök. Kamerorna tar bilder under hela tiden som försöket pågår, till dess att ett brott uppstår på jordprovet.Han har utvecklat metoden tillsammans med kollegorna Martin Holmén och Fredrik Burman i samarbete med Kalle Åström, Anders Heyden och Hanna Källén på Matematikcentrum vid LTH.

Metoden ger större noggrannhet i mätresultaten, och ger mer information om jordens hållfasthet och deformationsegenskaper. Metodiken kombineras med icke förstörande metoder för att mäta provernas styvhet med hjälp av ljudvågshastigheten. Detta gör att man kan beskriva provets beteende hela vägen, från små belastningar till brott.

Idén växte fram under ett doktorandprojekt i bildanalys på Lunds tekniska högskola, i kombination med Per Lindhs stora fotointresse.

För mer information kontakta gärna: Martin Holmén, geotekniker, tel: 013-201815, e-post: martin.holmen@swedgeo.se

Fredrik Burman, Martin Holmén och Per Lindh har utvecklat en metod att fotografera jordprov. Genom att använda två kameror och fotografera i stereo, det vill säga från två vinklar, blir det ett 3D-fotografi av jordprovet som ger mer information om materialet. SGI:s jordlabb i Linköping, i bakgrunden kamerautrustningen. Foto: Maria Hedberg, SGI

Fredrik Burman, Martin Holmén och Per Lindh i SGI:s jordlaboratorium. Fotoutrustningen skymtar i bakgrunden.

 

 

Senast uppdaterad/granskad: 2016-09-13
Hjälpte informationen dig? Ja Nej