Svar på förslag om klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige

26 oktober 2016, 10:13

De höga ambitionerna för Sveriges klimatarbete välkomnas, men en samlad och långsiktig klimatpolitik måste också inbegripa klimatanpassning.

Det anser Statens geotekniska institut, SGI, i sitt svar på Miljömålsberedningens förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige.

SGI menar att beredningens förslag bygger på bedömningar som gäller både utsläppsminskning och klimatanpassning. Därför räcker det med små justeringar i förslaget för att bredda klimatfrågan till att innefatta både utsläppsminskning och klimatanpassning.

Senast uppdaterad/granskad: 2016-10-26
Hjälpte informationen dig? Ja Nej