Svar på remiss från Strålsäkerhetsmyndigheten

26 april 2016, 10:49

Statens geotekniska institut har lämnat remissutlåtanden på Strålskyddsmyndighetens granskning av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om slutförvar av högradioaktivt avfall samt SKB:s clinkansökan.

Remissvar Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remissvar Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s clinkansökan

Kontaktperson: Charlotte Cederbom, avdelningschef, tel: 013-201825, e-post: charlotte.cederbom@swedgeo.se 

Senast uppdaterad/granskad: 2016-04-27
Hjälpte informationen dig? Ja Nej