Synpunkter på förslag om fluorbaserade släckmedel

2 maj 2016, 09:14

Förslaget till nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum riskerar att inte få någon större effekt för spridningen av dessa ämnen. Det anser Statens geotekniska institut (SGI) som istället vill se skärpta regler.

Kemikalieinspektionen har på uppdrag av Miljö- och energidepartementet utrett möjligheterna att införa en nationell reglering av högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum. Departementet har skickat ut rapporten på remiss och SGI har nu lämnat synpunkter på den.

Sammanfattningsvis befarar SGI att Kemikalieinspektionens förslag inte får en betydande effekt på tillförseln av högfluorerade ämnen till miljön. Baserat på den information som finns i rapporten förespråkar SGI ett förbud mot att använda fluorbaserade brandsläckningsskum i skarpa situationer där det inte är nödvändigt. SGI föreslår även en kompletterande konsekvensstudie av ett sådant förslag.

För mer information kontakta gärna:
Michael Pettersson, miljökemist, tel: 08-578 455 10 
e-post: michael.pettersson@swedgeo.se
Mikael Stark, chef avdelning Markmiljö, tel: 013-20 18 09
e-post: mikael.stark@swedgeo.se

Synpunkter på förslag på nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum 

Senast uppdaterad/granskad: 2016-05-02
Hjälpte informationen dig? Ja Nej