Nära 8 miljoner kronor till teknikutveckling inom förorenade områden

25 augusti 2017, 09:34

Tre forskningsprojekt får sammanlagt 7 735 000 kronor från 2016 års utlysning inom utvecklingsprogrammet Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden). Projekten handlar om sanering med hjälp av barriärer, jordtvätt och sorption. Tuffo drivs av Statens geotekniska institut, SGI.

SGI har beslutat om tilldelningen av forskningsmedel efter samråd med Tuffos vetenskapliga råd och Tuffos intressentråd. Det är första gången som SGI beslutar om forskningsmedel inom ramen för Tuffo. Följande projekt har beviljats bidrag:

  • Pilot-scale implementation of permeable barriers as an environmental and cost-effective remedial strategy, 2 500 000 kronor. Huvudsökande: Mats Tysklind, Umeå Universitet.
  • Soil washing using waste-derived and biodegradable solvents, 1 350 000 kronor. Huvudsökande: Jurate Kumpiene, Luleå tekniska universitet.
  • In-situ remediation of PFASs based on sorption methods (StopPFAS), 3 885 000 kronor. Huvudsökande: Fritjof Fagerlund, Uppsala Universitet. 

Innovativa tekniker i projekten kommer att leda till långsiktigt hållbara åtgärder. Arbetet kommer att bidra till starkare forskningsmiljöer i Sverige och till målet att hitta praktiskt tillämpbara lösningar för förorenade områden. Projekten uppfyllerTuffos krav på samverkan genom att projektdeltagarna representerar 13 olika organisationer inom akademi, myndigheter och näringsliv. Projekten startar under hösten 2017 och finansieras under max fyra år.

16 idéskisser som omfattade totalt 35 miljoner kronor lämnades in till utlysningen. Åtta av dem valdes ut till steg 2 i utlysningen, där projektgrupperna fick möjlighet att lämna in en fullständig ansökan.

– Syftet med Tuffo är att medverka till att få fram nya innovativa metoder för att nå effektivare och snabbare sanering av förorenade områden. Det är därför extra glädjande att de tre beviljade projekten är åtgärdsinriktade, säger SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson. 

För mer information kontakta:
Helena Helgesson, programansvarig för Tuffo, tel: 013-20 18 14, helena.helgesson@swedgeo.se
Mikael Stark, chef Markmiljöavdelningen, tel: 013-20 18 09, mikael.stark@swedgeo.se

Läs mer om Tuffo och forskningsutlysning 2017 

Senast uppdaterad/granskad: 2017-08-29
Hjälpte informationen dig? Ja Nej