SGI lämnar underlag till regeringen om FN:s Agenda 2030

25 augusti 2016, 14:29

Statens geotekniska institut, SGI har lämnat ett underlag till regeringen om genomförande av FN:s Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i världen.

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor och säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

SGI:s övergripande mål som myndighet är att det ska vara säkert och hållbart att bo och färdas.

– Vi bedömer att vår verksamhet har en stor inverkan på Sveriges måluppfyllelse för tio mål och sammanlagt 30 delmål vad gäller Agenda 30, kommenterar Åsa-Britt Karlsson, SGI:s generaldirektör. Frågor som jordskred, ras, stranderosion och sanering av förorenade områden har en stor betydelse för människors liv och miljö.

Läs SGI:s underlag till regeringen>>

Senast uppdaterad/granskad: 2016-08-25
Hjälpte informationen dig? Ja Nej