Liten röd stuga på toppen av en klippa. Foto: Mikael Svensson/Scandinav bildbyrå

Uppskattad klimatanpassningskurs i utökat format

13 februari 2017, 11:10

Vill du veta mer om geotekniska markfrågor, klimatets effekter på marken och hur det kan kopplas till byggande och fysisk planering? Då finns tillfälle den 30-31 maj i år, när temakursen Att säkra ett hållbart markbyggande arrangeras på nytt på Statens geotekniska institut i Linköping.

Kursen fick bra betyg av deltagarna när den anordnades för första gången i november 2016. Bland annat fick föreläsarna beröm och den positiva responsen gav mersmak. En nyhet när kursen nu ges igen, är att den sträcker sig över två dagar.

– Deltagarna vid det första kurstillfället ville ha mer utrymme att prata om de här viktiga frågorna, vilket vi tagit fasta på genom att förlänga kurstiden, säger Anette Björlin, strateg. Det ger mer tid att fördjupa sig i teorin, men också mer tid för deltagarnas egna frågeställningar.

Kursen Att säkra ett hållbart markbyggande, belyser hur geotekniska markfrågor i ett föränderligt klimat kan behandlas i den kommunala verksamheten och i den fysiska planeringen. Den tar också upp olika planeringsunderlag och ger exempel på klimatanpassningsåtgärder för hållbart markbyggande.

För mer information kontakta Anette Björlin, tel: 08-578 455 01, e-post: anette.bjorlin@swedgeo.se

Mer information om kursinnehåll och anmälan

Senast uppdaterad/granskad: 2017-02-13
Hjälpte informationen dig? Ja Nej