Rör, förorenade områden, Gotland Foto: Helena Branzén/SGI

Bilden är tagen vid en tidigare fältundersökning.

Dags för ett första urval inom Tuffo

10 februari 2017, 08:13

Den 24 februari görs det första urvalet av 2016 års Tuffo-ansökningar. Tuffos nybildade intressentråd bedömer och rangordnar de ansökningar som kommit in. Det slutliga beslutet om vilka projekt som får skriva fullständiga ansökningar fattas av Statens geotekniska institut (SGI) och meddelas den 28 februari.

Under 2017 har Tuffo en budget på tio miljoner kronor, via regeringens anslag till sanering och återställning av förorenade områden.

Nu finns en ny tidplan för ansökningarna inom 2016 års utlysning och för arbetet under 2017:

  • 24 februari 2017: Tuffos intressentråd bedömer och rangordnar de idéskisser som kommit in. Därefter fattar SGI beslut om vilka ansökningar som väljs ut.
  • 28 februari: Besked ges om vilka som går vidare till steg 2
  • 4  april kl 15.00: Sista tidpunkt för att lämna in en fullständig ansökan
  • Mitten av juni: SGI beslutar om vilka projekt som tilldelas medel
  • Hösten 2017: Ny utlysning av forskningsmedel öppnar

Intressentrådet består av tolv personer som representerar olika perspektiv inom förorenade områden och efterbehandling: centrala myndigheter, tillsynsmyndigheter, problemägare, entreprenörer och konsulter.

För mer information, kontakta gärna:
Helena Helgesson, tel. 013 - 20 18 14, helena.helgesson@swedgeo.se

Läs mer om Tuffo

Senast uppdaterad/granskad: 2017-02-10
Hjälpte informationen dig? Ja Nej