Närbild på en vuxenhand och en barnhand som håller i varandra mot en jordig yta och samtidigt håller i lite jord, gröna blad upptill tiil höger. Tuffo-logotyp infälld längst ned till höger. Foto: Lorenzo Gambaro/Shutterstock (Bilden är ett montage)

Utlysning till forskning inom förorenade områden

1 juni 2016, 09:08

Omkring 15 000 av Sveriges mest förorenade områden ska vara sanerade till år 2050. För att nå det målet måste saneringstakten öka. Statens geotekniska institut utlyser nu 8,5 miljoner kronor genom Tuffo, ett utvecklingsprogram för forskning och teknikutveckling inom förorenade områden.

Utlysningen är inriktad på nya, innovativa lösningar för efterbehandling av förorenade områden. Ett villkor för ansökan är att forskare genomför projekten tillsammans med problemägare eller andra utövare.

- Svensk forskning inom området behöver stärkas och knytas samman med det praktiska efterbehandlingsarbetet, säger generaldirektör Åsa-Britt Karlsson. Ett ökat samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle, stimulerar kunskapsuppbyggnaden i branschen.

Målet är att öka saneringstakten samt minska andelen schakt och deponi-lösningar till förmån för mer hållbara lösningar. Forskningsmedlen kan sökas från och med 1 juni genom SGI:s forsknings- och utvecklingsprogram Tuffo.

- ­För att komma framåt i saneringsarbetet krävs nya metoder och tekniker som utvecklas i samverkan med branschen, säger Yvonne Ohlsson, programansvarig för Tuffo. Vi bedömer att mellan två och fyra projekt kan komma igång genom årets utlysning.

Ansökan sker i två steg. Utlysningstiden för steg 1 sträcker sig fram till 15 september.

För mer information kontakta gärna:
Yvonne Ohlsson, programansvarig för Tuffo, tel: 08-578 455 02

Läs mer om utlysningen

SGI leder nationell satsning på forskning och teknikutveckling inom förorenade områden (Våra nyheter 22 december 2015)

 

 

 

Senast uppdaterad/granskad: 2016-06-01
Hjälpte informationen dig? Ja Nej