Lär dig mer om geotekniska säkerhetsfrågor kopplade till kommunal planering

28 april 2016, 15:40

Under juni 2016 kommer vi att ge ut information om vad som krävs för att hantera geotekniska säkerhetsfrågor i planprocessen. Informationen kommer att publiceras som en video.

Informationen riktar sig till planhandläggare på landets länsstyrelser och kommuner, samt kommunernas geotekniska konsulter.

Videon publiceras i vår kanal på YouTube och kommer även att gå att nå från webbplatsen. Den kommer att vara fritt tillgänglig och du kan när som helst ta del av den.

Vi återkommer med exakt datum för lansering av videon. Håll ögonen öppna!

Bakgrund
I samband med planering av samlad bebyggelse ska, ur geoteknisk synvinkel, ett flertal frågeställningar undersökas och besvaras. Den kommunala fysiska planeringen är det viktigaste instrumentet för att undvika att ny bebyggelse placeras på mark som är hotad – eller med tiden kan komma att bli hotad – av naturolyckor. Därför är det viktigt att redan tidigt i planprocessen undersöka markens förutsättningar, med hänseende till planändamålet, så att kraven i Plan- och bygglagen (PBL) uppfylls.

Sedan 2010 har SGI regeringens uppdrag att ge myndighetsstöd till Sveriges alla länsstyrelser och kommuner rörande geotekniska säkerhetsfrågor i planprocessen. Med geotekniska säkerhetsfrågor avses ras, skred, erosion, slamströmmar, bergras/blocknedfall samt geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning.

 

Senast uppdaterad/granskad: 2016-04-28
Hjälpte informationen dig? Ja Nej