Vinnova satsar på forskningsprojekt kring visualisering och bildanalys

9 mars 2016, 09:35

Vinnova har beslutat finansiera tre regionala tillväxtinitiativ under tio år. Ett av dem är Visual Sweden som ska sätta Östergötland på kartan vad gäller visualisering och bildanalys. Bakom initiativet står Region Östergötland, Linköpings universitet, Mjärdevi Science Park, Norrköping Science Park och flera myndigheter, däribland Statens geotekniska institut, SGI.

Satsningarna får finansiering genom Vinnovas program Vinnväxt och målet är att de inom tio år ska ha etablerats som nationellt och internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer.

Den beslutade första etappen för 2016-2019 innebär cirka 20 miljoner kronor för respektive innovationsmiljö. De regionala aktörerna förväntas skjuta till minst lika mycket i form av pengar och eget arbete.

Ska samla aktörer
Visual Sweden i Östergötland ska etablera länet som en nationellt och internationellt erkänd forsknings- och innovationsnod inom visualisering och bildanalys. Initiativet ska samla aktörerna inom området och bland annat skapa demonstratorer och synliggöra resultat och framgångar. År 2030 ska storstadsregionen Linköping-Norrköping vara en av Europas mest attraktiva innovationsmiljöer för visualisering och bildanalys.

–Roligt och spännande, kommenterar SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson. Det finns många uppslag för visualisering inom vår verksamhet: skredrisker, klimatanpassningstjänster, markföroreningar och markens byggbarhet, för att nämna några möjliga exempel.

Övriga projekt i satsningen är Urban Magma i Skåne och Future Automation Region i Mälardalen.

Senast uppdaterad/granskad: 2016-03-09
Hjälpte informationen dig? Ja Nej