13 februari sista dagen att söka forskningsmedel om förorenade områden i Sverige

3 februari 2014, 12:57

Sista dagen för att söka medel till SGI:s och Formas forskningsprogram om förorenade områden närmar sig. Den 13 februari måste alla ansökningar för 2014 vara inne.

Formas satsar totalt 21 miljoner kronor under tre år, fördelat på 7 miljoner kronor per år, för att stödja forskning om förorenade områden och hur de ska kunna saneras effektivare.

Utlysningen har tagits fram i samarbete med Tuffo, (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden) som är SGI:s utvecklingsprogram om förorenade områden i Sverige. Den aktuella utlysningen ska bidra till en effektivare och snabbare sanering av förorenade områden. Avsikten är att forskare i samarbete med andra aktörer ska kunna söka medel för teknikutvecklings- och forskningsprojekt.

SGI ansvarar
– Vi hoppas på många och kreativa ansökningar om medel till forskningsprojekt, säger Yvonne Ohlsson, miljögeotekniker och projektledare för Tuffo på SGI.

SGI är ansvarigt för utvecklingsprogrammet Tuffo och svarar för den långsiktiga driften av programmet. Målsättningen är att det ska vara ett betydande och långsiktigt program, med olika typer av satsningar kring forskning och utveckling. SGI kartlägger löpande vilka kunskapsbrister som utgör hinder för att efterbehandlingstakten ska kunna ökas och effektiviseras. Tuffo:s avsikt är att stimulera kunskapsuppbyggnad genom att knyta samman forskning med det praktiska efterbehandlingsarbetet.

Ska bekosta del
Tanken är att teknikutvecklingsprogrammet Tuffo med egna medel ska bekosta en forsknings- eller utvecklingsdel i ett befintligt privat- eller offentligt finansierat efterbehandlingsprojekt, dvs. att det redan finns en grundfinansiering för exempelvis etablering, undersökning och analyser som byggs på med en utvecklingsdel.

Men även andra forskningsprojekt, t.ex. sådana där man utgår från behovet i en bransch eller behovet av en metodutveckling, kan komma i fråga. Avsikten är att medel, även kommande år ska kunna sökas av disputerade forskare knutna till universitet, högskola eller forskningsinstitut i utlysningar som Tuffo ansvarar för.

Läs mera om Tuffo >>

 

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-06
Hjälpte informationen dig? Ja Nej