Artikel om passiva provtagare publicerad i vetenskaplig miljötidskrift

16 oktober 2014, 15:37

Det europeiska forskningsprojektet IBRACS, med Dan Berggren Kleja från SGI som projektledare, har fått en artikel om passiva provtagare publicerad i tidskriften Environmental Science & Technology.

I IBRACS har man studerat en ny typ av passiva provtagare gjorda av polyoxymetylen, (POM) som kan användas för att mäta koncentrationen av organiska ämnen i porvatten på ett bättre sätt. Det i sin tur ger möjlighet till bättre riskbedömningar av förorenade områden, vilket kan spara tid och pengar.

När POM-metodiken tillämpats på två svenska platser som är förorenade av polycykliska aromatiska kolväten (PAH), Wermlandskajen i Karlstad och Riksten, Botkyrka, så visade sig riskbilden inte blir lika allvarlig som då Naturvårdsverkets generella riktvärden användes.

Mätningar med POM-metoden på nio olika PAH-förorenade platser i Sverige, Belgien och Frankrike, visade också att lösligheten är ca tio gånger lägre, än den som man uppskattar med den riktvärdesmodell som förordas av Naturvårdsverket.

Läs om provtagaren i infobladet (pdf) >>

Läs artikeln på Environmental Science & Technology webbplats >>

Kontakta miljökemist Dan Berggren Kleja för mer information.

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-07
Hjälpte informationen dig? Ja Nej