Flygaska kan förbättra skogsbilvägar

20 november 2014, 13:55

Ökad medeltemperatur och mer regnoväder gör att skogsbilvägar riskerar både mer tjälskador och uppluckring av vägbanan både på ytan och underifrån. Det gör att vägarna tål belastning från skogsmaskiner och bilar sämre, och det medför stora problem för bland annat skogsbruket. Flygaska från förbränning av rester vid pappersmassatillverkning kan användas för att förbättra vägarnas bärighet.

I ett gemensamt projekt stabiliserade forskare från Statens geotekniska institut (SGI), Skogsstyrelsen och Luleå tekniska universitet en skogsväg i Timrå kommun genom att blanda in flygaska i det befintliga underlaget till ett nytt bärlager och lade sedan på ett grusslitlager. Sedan följde de under två års tid bland annat asklagrets vatteninfiltrationskapacitet* och bärförmåga.

De vägsträckor där underlaget stabiliserats med flygaska hade mindre problem med tjälsprickor och bättre bärförmåga, än de sträckor som förbättrats på traditionellt vis med grusbärlager och grusslitlager. Skillnaderna i vägens egenskaper var störst på våren under tjällossningen.

Att använda flygaska som kontrollerats och godkänts när det gäller kemiskt innehåll och mekaniska/fysiska egenskaper bidrar även till kretsloppet, eftersom det återför resurser som tagits från skogen tillbaka till skogen.

Resultaten har nyligen publicerats i Canadian Journal of Civil Engineering i artikeln Pulp mill fly ash for stabilization of low-volume unpaved forest roads - field performance.

*Vatteninfiltration är att regn eller smältvatten tränger ner i marken istället för att rinna bort

Mer information: Maria Arm tel 013-20 18 07

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-07
Hjälpte informationen dig? Ja Nej