Förstudie för att bygga ut Göteborgs hamn

9 december 2014, 13:42

Statens geotekniska institut (SGI) ska göra en förstudie om hur restmaterial från infrastrukturprojekt kan användas till att bygga ut Göteborgs hamn. I samband med byggande uppstår stora mängder överskott av bland annat lera. Av de olika bygg- och restmaterial som blir över vid byggande är lera bland de svåraste att återvinna.

– Ur ett samhälls- och hållbarhetsperspektiv vore en sådan återvinning av leran väldigt gynnsam. Syftet med förstudien är att visa möjliga användningsområden för lera från exempelvis Västlänkens byggprojekt eller andra infrastrukturprojekt och om den kan användas inom hamnutbyggnad i Göteborgs hamn. I studien kommer vi att ta hänsyn till miljön, ekonomiska förhållanden och tekniska aspekter, säger Yvonne Rogbeck från SGI.

Undersökning av lera i laboratorier
– Exempel på möjliga användningsområden kan vara utbyggnad av containerytor. Kraven på lermassorna kommer att variera beroende på användningsområden och kan bland annat styras av faktorer som belastning, dräneringssituation och tjäldjup. Lerans egenskaper undersöker vi i våra laboratorier, fortsätter Yvonne Rogbeck.

Del i projekt Optimass
Initiativet till förstudien har tagits av SGI och Luleå tekniska universitet (LTU) i samarbete med Trafikverket och Göteborgs hamn. Förstudien är en del i projekt Optimass. Där arbetar SGI tillsammans med branschen för att utveckla nya metoder och verktyg så att uppkomsten av restmaterial från byggarbete minskar och att de som uppstår kan återanvändas i högre grad.

– Det är precis den här typen av studier som är målet med Optimass. Lyckas vi ta fram en metod att återanvända lera är det en stor framgång inom byggbranschen, säger Yvonne Rogbeck.

Mer information
Vill du veta mer? Kontakta Yvonne Rogbeck på tel. 013-20 18 93

Du kan också läsa mer om projektet Optimass Bättre användning av jord- och bergmassor för att spara miljarder och minska miljöpåverkan >>

Optimass har en egen webbplats på http://www.optimass.se/

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-08
Hjälpte informationen dig? Ja Nej