"Göta älv måste klimatsäkras redan nu" skriver SGI i Göteborgs-Posten

6 oktober 2014, 14:32

"Klimatförändringen väntar inte. Göta älv måste anpassas till ett nytt klimat. Detta tar tid och det är dags att börja nu, inget blir bättre av att vänta", skriver SGI:s generaldirektör och stf generaldirektör Åsa-Britt Karlsson och Bo Lind i en debattartikel som publicerades i Göteborgs-Posten lördagen den 4 oktober.

De fortsätter:

"Statens geotekniska institut, SGI har föreslagit att regeringen inrättar en särskild delegation för klimatanpassningsinsatser mot skredrisker i Göta älvdalen. Vi väntar tillsammans med kommunerna i området, länsstyrelsen och regionen på ett besked. Men tyvärr väntar inte klimatförändringarna. Årsnederbörden över Sverige har ökat och vi har också mätt långsiktigt stigande grundvattennivåer. I ett samhällsperspektiv förändras klimatet mycket snabbt.

För att hantera klimatet om 50-70 år måste vi helt enkelt anpassa hela samhället."

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-07
Hjälpte informationen dig? Ja Nej