Hjälp oss identifiera kunskapsluckor inom arbetet med förorenade områden

21 juli 2014, 13:35

Varje år genomför vi en enkätundersökning där du som arbetar med förorenade områden kan ge din syn på vilka kunskapsluckor eller behov av spridning av kunskap som finns. I årets enkät fokuserar vi på förorenade områden i den fysiska planeringen.

Läs mer och besvara enkäten här >>

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-07
Hjälpte informationen dig? Ja Nej