Kustmöte 2014

3 april 2014, 13:17

Det årliga mötet om planering, byggande och skydd av kustområden hålls den 30 september - 1 oktober i Kristianstad.


Åhus, Kristianstad. Foto SGU

Kristianstad är en av Skånes kustkommuner med högt exploaterad kuststräcka med både fantastiska naturmiljöer, bebyggelse och industri. Kristianstad firar i år 400 år som stad.

Mötet börjar efter lunch den 30 september. Det ger tillfälle till kontakter och erfarenhetsutbyte vid mellanliggande kväll då vi även äter en gemensam middag. På eftermiddagen den 1 oktober finns möjlighet för den som vill studera kustzonsproblematik i verkligheten att följa med på studiebesök i närliggande kustområden.

Samarbete årets tema
Som vanligt kommer programmet att innehålla intressanta föredrag och i år fokuserar vi på hur olika aktörer (alternativt myndigheter på olika nivåer) kan samarbeta på ett bättre sätt. Senaste nytt om kustplanering och förvaltning, kustskydd, erosion och angränsande områden presenteras. Även i år kommer vi att ha spännande föreläsare från olika samhällssektorer och förhoppningsvis även internationella föreläsare.

Mötet genomförs i samverkan mellan Statens geotekniska institut (SGI), Kristianstad kommun och Erosionsskadecentrum.

Program och inbjudan kommer att sändas i början av juni. Reservera dagarna redan nu!

Kontakt
Per Danielsson, Nationell samordnare stranderosion

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-06
Hjälpte informationen dig? Ja Nej