Lyckat SGI-seminarium om nytta och relevans i samhällsbyggnadsforskning

19 november 2014, 15:49

Ett femtiotal personer från olika myndigheter och lärosäten deltog i SGI-seminariet "Relevans och samhällsnytta i samhällsbyggnadsforskning" på tisdagen i Stockholm.

På seminariet diskuterades bland annat frågor som: Hur kan vi säkerställa relevans och samhällsnytta i forskningens utformning, genomförande och resultat? Vad omfattar begreppen "relevans" och "nytta" i samhällsbyggnadsforskning? Kan vi mäta samhällsrelevans och nytta?

SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson och forskningschef David Bendz inledde seminariet. Anna Tunlid, idé och lärdomshistoriker från Lunds universitet satte dagens diskussion i ett historiskt sammanhang i en spännande föreläsning med rubriken Vad är samhällsnyttig forskning? Historiska perspektiv och framtida förväntningar.

På seminariet deltog representanter från bl.a. SGU, SMHI, MSB, Trafikverket, Lantmäteriet, Energimyndigheten, IQ-samhällsbyggnad, Miljödepartementet , Formas, Vetenskapsrådet, Vinnova, Mistra, Befo, länsstyrelser, med flera.

Ta del av minnesanteckningar från dagen >>

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-07
Hjälpte informationen dig? Ja Nej