Nya utmaningar och metoder för användning av jord- och bergmaterial i fokus vid erfarenhetsutbyte

5 december 2014, 07:49

Ett fyrtiotal personer deltog i tisdags i Göteborg i det erfarenhetsutbyte kring "Användning, klassificering och uppgradering av jord- och bergmaterial” som organiserats av SGI och Optimass WP2.

Seminariet inleddes med att Yvonne Rogbeck, SGI, presenterade hur SGI tillsammans med branschen arbetar för att utveckla nya metoder och verktyg så att uppkomsten av jord- och bergmaterial minskar och att de massor som uppstår kan återanvändas i högre grad.

Kristina Lundberg, LTU/Ecoloop visade att vi kan spara pengar och miljö genom bland annat effektivare placering av upplag för schaktmassor.

Nya utmaningar
Trafikverkets Johan Bengtsson berättade sedan om utmaningen att hitta användning för de stora mängder berg och lera som kommer att genereras i samband med de infrastruktursatsningar som pågår i Göteborgsregionen. Åsa Friis från Göteborgs hamn fortsatte därefter med att peka på hamnens behov av massor för sin utbyggnad.

Under dagen fick vi också en försmak av innehållet i den vägledning som håller på att tas fram i nära samarbete med branschen.

På seminariet deltog representanter från bland annat Trafikverket, Göteborgs Stad, Göteborgs hamn samt entreprenörer, konsulter och kommuner.

En dokumentation av presentationerna från konferensen kommer inom kort att presenteras på Optimass webbplats.

Mer information
Läs också tidigare nyhet på vår webbplats: Bättre användning av jord- och bergmassor för att spara miljarder och minska miljöpåverkan>>

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-08
Hjälpte informationen dig? Ja Nej