Nytt samarbetsprojekt om bergmaterial ska maximera miljönyttan

19 december 2014, 12:34

Ett nytt samarbetsprojekt där SGI deltar ska utveckla metoder för en effektivare användning av berg och andra fyllnadsmaterial. I projektet ska man ta hänsyn till tekniska, ekonomiska, sociala och miljömässiga intressen för att ha ett helhetsgrepp på miljönyttan.

Det saknas i dag bra metoder för att hållbarhetsbedöma bergmaterialprodukter och prognosmetoderna för materialkvaliteter är otillräckliga. Kunskaperna och acceptansen för alternativa ballastmaterial* är för liten och för dåligt spridd. Det ska det bli ändring på.

Statens geotekniska institut, SGI, har beviljats pengar av Vinnova för att vara med i projektet Hållbar bergmaterial- och mineralförsörjning i samverkansprogrammet MinBaS-Innovation 2014. För SGI:s del innebär det bland annat att

bidra till egenskapsprofiler avseende material- och miljökvalitet för krossad betong, återvunnen asfalt, masugnsslagg och stålslagg, material som på olika sätt kan användas som alternativ till bergmaterial i ballastprodukter utveckla metodik för hållbar lokalisering av täkter och återvinningsanläggningar bygga en kunskapsportal om alternativa ballastmaterial* bidra till kurspaket riktade till producentföretag, beställare, byggkonsulter och myndigheter, speciellt inom alternativa ballastmaterial. – Vi fokuserar på hållbarhetsaspekterna, och ska öka kunskaperna inom branschen och andra myndigheter om användningsmöjligheter för alternativa ballastmaterial så att miljönyttan maximeras och miljörisker minimeras, säger Maria Arm, miljögeotekniker och forskare på SGI.

Samarbete mellan myndigheter
Det nya projektet knyter an till flera pågående arbeten hos SGI, till exempel OptiMass, expertstöd till Naturvårdsverket inom området användning av avfall i anläggningsarbete och inrättandet av kunskapsportaler på SGI:s externa webbplats.

Projektet är ett samarbete mellan bland annat SGI, Luleå tekniska universitet, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Sveriges bergmaterialindustri (SBMI) och NCC. Projektet pågår till halvårsskiftet 2017.

*Ballastmaterial används i all typ av konstruktion vid både husbyggnad och anläggning. Det är en av huvudingredienserna i såväl betong och murbruk som asfalt. Ballast används också obunden i många former, till exempel under järnvägsspår.

Om du vill veta mer om SGI:s medverkan, kontakta Maria Arm, 013-20 18 07 eller maria.arm@swedgeo.se

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-08
Hjälpte informationen dig? Ja Nej