Oro för skred i Västsverige efter regn - SGI stöttar räddningstjänst och länsstyrelse

20 augusti 2014, 15:44

Länsstyrelsen i Halland begärde på onsdagen hjälp från SGI på grund av oro för ökad skredrisk i länet. Anledningen är den kraftiga nederbörden den senaste tiden.

SGI deltog på onsdagen bland annat i samråd med Länsstyrelsen och räddningscheferna i Halland och i Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB:s, krisinformationsmöte. Ett möte som av naturliga skäl kom att kretsa kring översvämningarna i Västsverige.

Göteborg drabbades på onsdagseftermiddagen av ett skyfall och enligt prognoserna kan regnovädret nu dra norrut över Bohuslän, ett område som redan drabbats av översvämningar, bl a har E 6 vid Munkedal påverkats och även en del av järnvägen.

- Örekilsälven är också en riskfaktor i det här sammanhanget, säger Bo Lind, stf generaldirektör vid SGI och en av de medarbetare som nu står beredda att på plats stötta i första hand länsstyrelsen i Halland och räddningschefen i Halmstad.

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-07
Hjälpte informationen dig? Ja Nej