Ras i siltslänt vid ångermanälven. Brant slänt där raset dragit med sig träd ner mot älven. Foto: SGI

Seminarium i Sollefteå om siltslänters stabilitet

3 september 2014, 15:52

Statens geotekniska institut, SGI, och Sollefteå kommun arrangerar ett seminarium med presentation av nya rekommendationer för stabilitetsutredningar av siltslänter.

Syftet med seminariet den 30 september är dels att informera om nya rekommendationer för geoteknisk projektering av siltslänters stabilitet och dels att diskutera problematiken som sådan.

Seminariet inleds med en presentation av nya rekommendationer för undersökningar, mätningar och beräkningar avseende stabilitet hos siltslänter. Rekommendationerna är ett resultat av ett nyligen avslutat forskningsprojekt publicerat 2014 i SGI Publikation 9.

På eftermiddagen presenteras praktikfall och en kommun, myndigheter och geotekniska projektörer ger sin syn på problematiken. Seminariet avslutas med en gemensam diskussion kring problematiken med siltslänters stabilitet. Därefter genomförs ett studiebesök i fält vid Nipuddsvägen i centrala Sollefteå (som varit huvudslänt för forskningsprojektet).

Målgrupp är i första hand geotekniska projektörer och beställare av stabilitetsutredningar av siltslänter.

Från SGI medverkar Bo Westerberg och Rebecca Bertilsson.

Senast uppdaterad/granskad: 2014-09-24
Hjälpte informationen dig? Ja Nej