Seminarium om relevans och samhällsnytta i samhällsbyggnadsforskning

3 oktober 2014, 11:03

Statens geotekniska institut, SGI, bjuder in till seminarium om relevans och samhällsnytta i samhällsbyggnadsforskning.

Datum och tid: 18 november, kl. 08.30-16.00

Plats: Van der Nootska Palatset, S:t Paulsgatan 21, Stockholm

Forskningen har många viktiga uppgifter, bland annat att bidra med kunskap och lösningar på samhälleliga behov och frågeställningar. I flera sammanhang pågår ett arbete för att säkerställa att samhällsbyggnadsforskningen är relevant och möter samhällets behov samt att forskningsresultaten kommer till praktisk användning. Det förs även en forskningspolitisk debatt om nytta och användbarhet: vad menar vi med samhällnyttig forskning, för vem och för vilka syften är forskningen samhällsnyttig?

Statens geotekniska institut bildades 1944 för att "stärka den geotekniska forskningen och för att ge stöd till statliga myndigheter med byggnadsverksamhet". Med anledning av att SGI fyller 70 år arrangerar vi detta seminarium för att diskutera:

  • Hur kan vi säkerställa relevans och samhällsnytta i forskningens utformning, genomförandet och resultat? Vad omfattar begreppen "relevans" och "nytta" i samhällsbyggnadsforskning? Relevant och till nytta för vem?
  • Hur kan vi mäta samhällsrelevans och nytta? Kan man utveckla modeller för att mäta och redovisa forskningsprocesser och prestationer med avseende på relevans och samhällsnytta? Vem ska bedöma, är det forskningsfinansiärerna, oberoende beredningspaneler eller de som ska använda forskningsresultaten?

Anmälan och program
Seminariet är kostnadsfritt och vänder sig i huvudsak till speciellt inbjudna myndigheter som producerar/finansierar/nyttiggör forskning inom samhällsbyggnad och forskningsfinansiärer.

Välkomna att anmäla er till detta seminarium.

Programmet för dagen finns här >> 

Antalet deltagare är begränsat till 50 personer.

Anmälan senast den 20 oktober till David Bendz david.bendz@swedgeo.se, 040-356776

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-07
Hjälpte informationen dig? Ja Nej