SGI bedömer skredrisk vid fyra ställen i Halland

21 augusti 2014, 16:32

Räddningschefen i Halmstad begärde på torsdagen hjälp av Statens geotekniska institut, SGI, med att bedöma den geotekniska säkerheten vid fyra områden i Halland.

Anledningen är att det finns en risk för jordskred i samband med erosion efter de höga vattenflödena.

–Vi bedömer inte att det finns någon akut risk just nu vid något av de fyra ställena, men vi vill gärna besiktiga ett i Åled, utanför Halmstad, närmare, säger stf GD Bo Lind, som leder arbetet. Där finns det en risk att erosionen sätter igång initialskred.

Bo Lind tror att besiktningen kan bli aktuell under fredagen.

Ytterligare ett ställe som SGI ska bedöma finns i Åled och två andra i anslutning till ån Nissan.

Ett problem i sammanhanget är att det just nu kan vara farligt att ta sig fram i området, som är rejält översvämmat.

–Det kan också göra det svårt att göra mätningar för våra stabilitetsberäkningar, säger Bo Lind.

Läs mer om ras, skred och slamströmmar på vår webbplats.

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-07
Hjälpte informationen dig? Ja Nej