Strandkant och ett vattendrag. Besiktning av erosion i Nissan och Suseån. Foto: Per Danielsson, SGI

SGI besiktigar erosion i Nissan och Suseån som kan leda till ras och skred

26 augusti 2014, 13:48

I förra veckan kallade räddningstjänsten i Halmstad in Statens geotekniska institut för att undersöka förekomsten av erosion som i en förlängning kan leda till ras och skred på flera platser längs Nissan och Suseån. Geotekniker och nationell samordnare för erosionsfrågor Per Danielsson har varit på plats och kan konstatera att det just nu inte finns synliga tecken på erosion som kan leda till ras och skred.

Vad har du sett på den besiktning du har gjort?
– De undersökningar jag gjorde i förra veckan och den jag gjorde under måndagen visade inga synliga tecken på erosion som kan leda till ras och skred. Det är höga flöden vilket gör att det är svårare att se läget just nu. Erosion sker ofta under vatten vilket gör det svårare att upptäcka. Men, det var få träd som hade fallit, inga sprickor i marken, inga släppor eller små ras och därmed inga indikationer på akut risk. Platserna jag undersökt har varit utsedda som kritiska punkter sedan 2002 då det var ett stort antal översvämningar i området.

Kan man känna sig trygg med den undersökning SGI har gjort?
– Min undersökning visar ingen akut risk men man ska vara observant och iaktta vad som sker. Vi såg vad som hände med järnvägsbanken (marken under järnvägsräls) mellan Varberg och Borås. Om du bor nära vattnet kan det vara idé att titta efter förändringar, finns det sprickor i gräsmattan? Har träd fallit? Har det rasat i strandkanten? Är det så kan det finnas en risk och då kan du höra av dig till räddningstjänsten. Fallna träd kan vara ett tecken på erosion.

Per Danielsson har gjort besiktningar i Oskarström, Sennan och Åled utmed Nissan, samt i Getinge utmed Suseån, nordost om Halmstad. – Just i det här området finns heller inte kvicklera vilket minskar riskerna för stora skred. En del platser var svåra att nå fram till men det var platser utan byggnader. SGI fokuserade på att undersöka platser där det bor människor, eller där infrastruktur ligger nära vattendraget. Det jag kunde se såg bra ut men allmänheten bör vara försiktig. Många hus ligger väldigt nära vattnet. Även nybyggda hus byggs nära vatten vilket kan skapa problem.

Hur ser det ut framöver?
– En fördel är att vattnet sjunker undan långsamt vilket är gynnsamt vad gäller ras och skred. Sjunker vattnet långsamt hinner portrycket* avta med lugnare tryck. Hög portryck kan leda till ras och skred.

Vad ska ni göra härnäst?
– Vi sammanställer resultaten och ger en slutgiltig bedömning till räddningstjänsten i Halmstad. Nästa vecka ska vi försöka ta oss ut på fält igen när mer av vattnet har sjunkit undan för att bedöma riskerna då.

* Portryck är vattnets tryck i marken.

Vill du veta mer? Kontakta geotekniker Per Danielsson på 031-749 65 82 eller per.danielsson@swedgeo.se

Statens geotekniska institut finns på Twitter där vi uppdaterar om vår verksamhet och de branscher som berör SGI:s verksamhet http://twitter.com/geotekniska

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-07
Hjälpte informationen dig? Ja Nej