SGI bland de bästa myndigheterna i Naturvårdsverkets miljömätning

16 maj 2014, 13:18

Statens geotekniska institut, SGI, placerar sig bland de bästa myndigheterna i Naturvårdsverkets rankningslista Miljöledning i staten 2013.

SGI får toppoäng i rankningslistan när Naturvårdsverket tittat på hur landets 183 myndigheter ligger till i sitt miljöarbete. Naturvårdsverket har bl a mätt om myndigheterna är miljöcertifierade, om de har en miljöpolicy, har upprättat miljömål, följer sina sammanlagda koldioxidutsläpp och koldioxidutsläpp i samband med flygresor över 50 mil, osv.

Här placerar sig SGI i topp med 15 poäng av 15 möjliga, tillsammans med 22 andra myndigheter som bl a Sveriges geologiska undersökning SGU, SMHI, Statens Jordbruksverk, m fl.

SGI får också höga poäng när Naturvårdsverket mäter kvaliteten på myndigheternas miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse: 9 poäng av 10 möjliga.

SGI är en av de 27 myndigheter i Sverige som är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Läs rapporten>>

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-07
Hjälpte informationen dig? Ja Nej