SGI inspekterade mindre skred på Orust

20 oktober 2014, 13:22

SGI kallades i helgen till Orust norr om Göteborg för att bedöma ett mindre skred.

Det var Orust kommuns räddningstjänst som tog kontakt under lördagseftermiddagen om ett skred i Henån på Orust. Skredet inträffade under fredagen och därefter hade räddningstjänsten observerat fortsatta rörelser i slänten, vilket medförde att SGI kopplades in.

– Länsstyrelsen var orolig att skredmassor, om de hamnade i det aktuella vattendraget, skulle påverka det och den restaurering som genomförts, berättar David Schälin vid SGI:s myndighetsfunktion.

På plats kunde SGI konstatera att skredet hade en utbredning på ca tio gånger tio meter och att skredmassorna hade glidit ut och hamnat på en gammal stenbro. Vid en närmre kontroll gick det att se att stenbron var grundlagd på fast mark (berg).

– Vi bedömde på plats att skredmassorna, där de låg på bron, inte var ett direkt hot mot bäcken och att mindre följdskred vid bakslänten troligtvis inte skulle ändra och förvärra situationen.

Inga närliggande fastigheter var hotade vid tillfället.

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-07
Hjälpte informationen dig? Ja Nej