SGI med på Almedalsseminarium om klimatanpassning

9 juni 2014, 13:46

Hur anpassar vi Sverige till en varmare värld? Det är temat för ett halvdagsseminarium i Almedalen tisdagen den 1 juli. SGI deltar som medarrangör.

Programmet behandlar vilka konsekvenser som förändringar i omvärlden får för oss i Sverige, t ex när det gäller livsmedelsförsörjning, produktion och säkerhetspolitik.

Bland andra medverkar Anders Wijkman, samhällsdebattör, Malin Mobjörk, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, Henrik Carlsen från Stockholm Environment Institute samt representanter från en rad myndigheter. Från SGI deltar fil doktor Lisa Van Well som berättar om klimatanpassningsarbetet på myndigheten.

Seminariet arrangeras kl 9 – 12 den 1 juli i Länsstyrelsens trädgård, Visby.

Arrangörer för seminariet är Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, i samverkan med myndighetsnätverket för Klimatanpassningsportalen.

Program, vägbeskrivning med mera, för Almedalsseminariet: http://www.klimatanpassning.se/nyhetsarkiv/seminarium-i-almedalen-1.36734

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-07
Hjälpte informationen dig? Ja Nej