SGI på seminarium om klimatrapporten från IPCC

31 mars 2014, 15:44

Med anledning av andra delen av IPCC:s klimatrapport arrangerade SMHI och Stockholm Environmental Institute på måndagen ett seminarium om klimatanpassning. Bland annat berättade medförfattaren Richard Klein om klimatförändringarnas globala effekter. SGI:s klimatforskare och statvetare Lisa Van Well var på plats.

IPCC:s andra delrapport har titeln "Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability". Rapporten släpptes i Yokohama i Japan den 31 mars 2014. I Sverige arrangerade Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI ett seminarium i samband med att rapporten släpptes för att diskutera innehållet och klimatanpassningsfrågor.

Klimatforskaren och statsvetaren Lisa Van Well, SGI:

– Richard Klein talade om att den här rapporten är baserad på en betydligt bredare kunskapsbas än tidigare. Rapportskribenterna har använt sig av mycket samhällsvetenskaplig forskning tillsammans med naturvetenskaplig. Det skiljer den här rapporten från tidigare av samma slag. Här finns också ett avsnitt om begränsningar. Vad det innebär är att vissa delar av världen inte helt kan anpassa sig efter de klimatförändringar som kommer att ske.

– Henrik Carlsen från SEI, Stockholm Enviromental Institute, talade om att det finns för få klimatanpassningsbeslut. Effekterna av klimatförändringar har länge setts som lokala eller regionala, men nu ser vi globala konsekvenser av dem, även i Sverige, fortsatte Lisa Van Well att rapportera från seminariet.

Behöver pengar
– Globala företag börjar se klimatfrågor som viktiga men det är inte alla på lokal och regional nivå som har insett det. Sedan diskuterade en panel vad detta betyder för framtiden. Kommuner upplever att de behöver pengar för att kunna klimatanpassa. Finansiering är en stor fråga och det är oklart för många var pengarna ska komma ifrån. Min upplevelse är att kommunerna är nöjda med den kunskap och stöd som finns inom statliga myndigheter om klimatanpassning.

– Diskussionen sammanfattades med att vi behöver planera kortsiktigt och långsiktigt samtidigt, samverkan är en av de viktigaste faktorerna i framtiden och vi måste satsa mer på forskning inom området. Anpassningarna kommer inte längre gälla enbart klimatet, vi behöver även anpassa oss till de förändringar som sker i samhället på grund av klimatförändringarna, konstaterar Lisa Van Well.

*IPCC=Intergovernmental Panel on Climate Change (FN:s klimatpanel)

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-06
Hjälpte informationen dig? Ja Nej