SGI tar ny och samordnande roll inom forskning och rådgivning om berg

3 mars 2014, 09:00

Statens geotekniska institut, SGI utvecklar sin verksamhet inom bergsfrågor. –Vi tar på oss en ny och samordnande roll kring forskning, kunskapsförmedling och rådgivning kring berg i Sverige, säger SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson.

SGI är en förvaltningsmyndighet som har ett övergripande ansvar för de geotekniska och miljögeotekniska frågorna i landet, det vill säga frågor som har med byggnation och anläggning på marken att göra, samt sanering av förorenad mark och deponier. SGI:s verksamhet bygger på ett nära samspel mellan forskning, rådgivning och information.

Sedan tidigare är bl a myndigheterna Sveriges geologiska undersökning, (SGU), Trafikverket, branschorganisationen Befo och universitets- och högskolevärlden verksamma på olika sätt med forskning och utveckling inom området berg.

Saknas viktig del
–Vi har noterat att det saknas en viktig del, säger Magnus Eriksson, som är SGI:s nye samordnare av bergfrågor. Den delen är att identifiera ny och viktig kunskap om bergfrågor i Sverige, sedan sammanställa den och föra ut den till branschen och samhället. Satsningen kommer att innebära ett särskilt fokus på bergfrågor med inriktning mot byggande, riskbedömning och klimatanpassning.

SGI har, för att nämna ett exempel, sedan något år tillbaka en granskande roll i tunnelbanebygget Cityringen i Köpenhamn. Myndigheten kommer också att verka som kompetensstöd för kommuner och länsstyrelser i bergfrågor och verka som oberoende part i granskningsärenden och tvister.

För mera information: Magnus Eriksson tel 031-778 65 62

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-06
Hjälpte informationen dig? Ja Nej