Kvinna i laboratorierock och handskar häller vatten från en tillbringare ner i en behållare som tillhör laktestförsöket. Foto: Elin Sjöstedt, SGI

SGI:s laktestkurs stärker landets miljöarbete

16 januari 2014, 13:45

Den 21 januari är det återigen dags för SGI:s populära laktestkurs. Laktester kan användas för att bedöma vilka miljöfarliga ämnen det finns i jord, avfall och byggprodukter. Testerna kan också utnyttjas som underlag i riskbedömning av förorenade områden. I över 10 år har SGI gett landets kommuner, länsstyrelser, konsulter och avfallsproducenter kurser i laktester.

– SGI har ett uppdrag att förmedla kunskap. Vi ska kompetensutveckla andra aktörer inom vårt verksamhetsområde, säger Anja Enell, miljökemist på SGI. – Ett av dessa är förorenad mark och vatten. Syftet med kursen är att lära ut hur och när man kan använda de laktester som rekommenderas för miljöbedömning av förorenad jord, avfall och byggprodukter.

Bedömning av miljögifter i jord, avfall eller byggprodukter
Laktester används allt oftare för att miljöbedöma olika fasta material som ska deponeras, användas eller efterbehandlas. Om en myndighet eller företag vill lägga avfall på deponi finns det framtagna gränsvärden för hur många mg/kg eller mg/liter det får finnas av exempelvis metaller i avfallet eller i lakvattnet från avfallet.

– Det finns olika gränsvärden för de föroreningar som kan finnas i avfallet. Lagstiftningen pekar på laktester som ett verktyg för att göra bedömningar av hur mycket föroreningar det finns. Klarar inte avfallet gränsvärdena får inte det läggas på deponin, säger Anja Enell.

Lagen, tillämpning och utvärdering
På kursen får deltagarna lära sig bland annat att utvärdera resultat från laktester liksom grundläggande teori för utlakning av organiska och oorganiska ämnen, liksom tillämpning av laktestmetoder vid miljöbedömning av förorenad jord och avfall som ska deponeras eller återvinnas. Kursen tar också upp lagkrav vad gäller laktester.

Behov av mer kunskap
– Att så många vill utbilda sig år efter år är ett bevis på att behovet av kompetensutveckling finns. Vi försöker göra vår del genom att göra det möjligt för de som går kursen att lära sig analysera resultaten av laktesterna själva, säger Anja Enell.

SGI är den enda organisation som ger kurser i laktester, men både SGI och kommersiella laboratorier kan utföra testerna.

För mer information kontakta Anja Enell på 040-35 67 74, David Bendz 040-35 67 76 eller Cecilia Toomväli 013-20 18 76.

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-06
Hjälpte informationen dig? Ja Nej