Hus vid Norsälven. Fotot är taget ut ifrån vattnet in mot land. Foto: Linda Blied, SGI

Undersökning av skredrisk längs Norsälven – Nu börjar den andra etappen av borrningar

31 januari 2014, 10:52

Våren 2013 började SGI att utreda risker för ras och skred längs Norsälven. Nu är fältarbetena i den norra delen av älven till stora delar avklarade, i dagarna börjar undersökningen av älvens mittendel.

Norsälvens mittendel undersöks
– Det som pågår just nu är att vi undersökningsborrar längs Norsälven. Den här veckan börjar vi med mittendelen. Vi har delat upp undersökningen i tre delar med början i norr. Sjömätningen av bottennivåerna i älven är klar och kan nu användas i utredningen. SGI är i början av ett spännande arbete med att kartlägga viktiga vattendrag över hela landet. Under de närmaste fyra åren ska vi analysera Norsälven, Säveån, Ångermanälven och förhoppningsvis Norrströms utlopp, säger Karin Odén som är en av projektledarna på SGI.

– Syftet är att skapa möjligheter för bättre klimatanpassning, hållbar utveckling och säkert byggande.

Har allting gått enligt planerna? – Än så länge håller vi schemat men det har varit stora vattenflöden i älven den senaste tiden. Arbetet kan bli besvärligt om dessa flöden inte minskar.

SGI visar hur kommunerna kan klimatanpassa
– Klimatet förändras och vi människor behöver anpassa oss till det. Ett exempel är att boende vid vatten kan bli mer riskfyllt med ökade risker för ras, skred, erosioner och översvämningar. Det våra analyser gör är att visa vad kommunerna kan göra för att klimatanpassa. Klimatanpassningen är både en fråga om hänsyn till naturen men också en fråga om säkerhet för människor, säger Karin Bergdahl, projektledare för skredriskkarteringen.

Olika typer av undersökningar
Det som pågår just nu är geotekniska undersökningar längs Norsälven i Värmland. Det innebär bland annat sonderingar där fältingenjörer använder en terränggående maskin för att mäta jordens motstånd och därmed ta reda på hur mycket belastning marken klarar. En annan typ av undersökning är att ta prover på jorden på olika nivåer under markytan. Proverna analyseras sedan på SGI:s laboratorium i Linköping. Ytterligare en form av undersökning är mätning av grundvattennivån och portrycket.

– Till våren blir alla fältundersökningar klara. Då börjar skrivbordsarbetet på allvar. Vi gör stabilitetsberäkningar och sannolikhets- och konsekvensanalyser. Till hösten ska vi vara klara med en skredriskkarta för hela Norsälven, säger Karin Bergdahl.

För mer information, kontakta Karin Bergdahl på 031-749 65 81.

 

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-06
Hjälpte informationen dig? Ja Nej