Artikel om säkrare byggande i Engineering Geology

17 februari 2015, 13:43

En artikel om utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet i sulfidjord med tekn. dr Bo Westerberg, SGI, som huvudförfattare publiceras i det kommande numret av vetenskapstidskriften Engineering Geology. På sikt ger forskningsrönen möjlighet till säkrare och effektivare byggande av vägar och järnvägar.

artikeln redogörs för framtagna empiriska faktorer för utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet i sulfidjord från fallkonförsök, vingförsök, CPT-sondering och empiri. Studien visar bl.a. att flytgränsen inte skall användas för korrigering av resultat från fallkonförsök, vingförsök och CPT-sondering.

- Forskningsprojektet vi beskriver har resulterat i att anläggnings- och byggbranschen har fått nya och bättre verktyg för att utvärdera hållfastheten i norrländska sulfidjordar, säger Bo Westerberg. Det innebär ökade möjligheter för ett effektivare och säkrare byggande av vägar och järnvägar på sulfidjord och en säkrare bedömning av stabiliteten för slänter med sulfidjord.

Med sulfidjord avses jord i Norrlands kustland med sulfidinnehåll och organisk halt > 1 %, förr kallad svartmocka, se SGI Rapport 69 / LTU Rapport 2007:15. eller Trafikverkets TK Geo 13.

Artikeln i den internationella vetenskapliga tidskriften Engineering Geology publiceras i volym 188. Rasmus Müller, Tyréns, och Stefan Larsson, KTH är medförfattare.

Läs artikeln på webben>>

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-08
Hjälpte informationen dig? Ja Nej