Strandlinje med vatten mot en klarblå himmel. Foto: Per Danielsson, SGI

Dags för årets Kustmöte

10 september 2015, 08:58

Strandnära områden är av stor betydelse för samhället. Samtidigt kan hav och vattendrag vara ett hot och innebära risker för ras, skred, erosion och översvämning. Bra planeringsunderlag och samverkan mellan olika intressenter behövs för en långsiktigt hållbar utveckling av strandnära områden.

Statens geotekniska institut (SGI) inbjuder tillsammans med Erosionsskadecentrum till Kustmöte 2015. Årets Kustmöte är förlagt till Göteborg 4-5 november.

I år kommer kustmötet belysa strandnära utmaningar i både vattendrag och längs kusten. Vi har fyra olika teman:

  • Nationella och regionala utmaningar
  • Utmaningar längs vattendrag
  • Underlag och verktyg för kommuner
  • Forskning och utveckling i strandnära områden

Mer information och program >>

Förlängd anmälningstid

Anmälningstiden är förlängd till 15 oktober. Här finns mer information om kustmötet och hur du anmäler dig.

Senast uppdaterad/granskad: 2015-11-11 Innehållsansvarig är Webredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej