Mätning av kvicklera med helikopter Foto: SGU

Data från kvickleramätningar med helikopter ska analyseras

28 december 2015, 10:00

För att minska risken för stora skredolyckor i framtiden är det viktigt att peka ut områden där kvicklera förekommer. I mitten av augusti utfördes på försök geofysiska undersökningar med helikopter. Resultaten från flygmätningen ska nu analyseras.

Mätningarna utfördes av det danska företaget SkyTEM Survey Aps i fyra försöksområden; två i Göta älvdalen, ett i norra Bohuslän samt ett i Ångermanälvens dalgång.

Data från mätningarna har levererats till SGU. Nu börjar arbetet med att analysera och tolka de data som samlats in. Dessutom ska resultatet från flygmätningen jämföras med tidigare provtagningar av lerorna i de undersökta områdena.

Nästa steg i projektet blir att välja ut intressanta områden för kompletterande mätning och provtagning. Geofysiska mätningar på mark samt geoteknisk sondering och provtagning kommer i ett första skede att utföras under november och december 2015.

Studieresa till Norge
I början av november genomfördes en studieresa till Norge, där kvicklera förekommer i betydligt större omfattning än i Sverige.Projektgruppen besökte bland annat Statens vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) och Norges geologiske undersøkelse (NGU). Gruppen fick ta del av hur kartläggning görs i Norge, pågående utvecklingsarbete samt hur återställning och uppbyggnad av ny bro efter kvickleraskred vid E18 över Mofjellbekken genomförs.

Kvickleraprojektet finansieras av MSB och utförs av Trafikverket, Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) i samverkan. Projektet syftar till att utveckla en ny metodik för kartläggning av kvicklera.

Kontaktpersoner:
Håkan Nordlander, Trafikverket (huvudprojektledare)hakan.nordlander@trafikverket.se

Hjördis Löfroth, SGI (teknisk projektledare) hjordis.lofroth@swedgeo.se

Lars Rodhe, SGU lars.rodhe@sgu.se

Lena Persson, SGU (flygmätningar) lena.persson@sgu.se

Mer information om projektet hittar ni här:

Länk till SVT-reportage om helikoptermätningarna i Ångermanland

Senast uppdaterad/granskad: 2015-12-28
Hjälpte informationen dig? Ja Nej