Provkolv och pimpett Foto: Elin Sjöstedt SGI

Fem miljoner till forskningsprojekt om miljöfarliga PFAS

12 oktober 2015, 15:29

Nu har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Statens geotekniska institut (SGI) fått fem miljoner kronor från innovationsmyndigheten Vinnova för nya och innovativa tekniker för att behandla jord och grundvatten förorenade med polyfluoroalkylerade ämnen (PFAS).

Spridning av PFAS i grund- och ytvatten är ett av våra mest akuta miljöproblem idag. Redan har ett antal kommunala dricksvattenbrunnar i t.ex. Uppsala och Ronneby tvingats att stänga på grund av höga PFAS-halter. Den stora källan för PFAS i miljön är sannolikt övningsplatser för brandbekämpning, bland annat i anslutning till såväl civila som militära flygfält. Inom projektet kommer såväl behandlingsmetoder riktade mot att förhindra spridningen av PFAS från källan, som metoder riktade mot att rena grundvatten från PFAS att utvecklas. Forskningsprojektet ingår som en del i SGI:s strategiska satsning att hitta olika sätt att förhindra spridningen av PFAS i miljön.

PFAS är ämnen som kan förekomma i papper, textilier och brandsläckningsskum och som kan ge negativa hälsoeffekter. Människor kan få i sig ämnena via förorenat dricksvatten.

Projektledare är Lutz Ahrens (SLU). Övriga sökande är Karin Wiberg (SLU), Dan Berggren Kleja (SGI), Lennart Larsson (SGI), Michael Pettersson (SGI), Yvonne Ohlsson (SGI) och Märta Ländell (SGI). Projektet kommer att löpa under åren 2016-2019 med en total budget på fem miljoner kronor.

Läs om SGI:s PFAS-utredning>>

Senast uppdaterad/granskad: 2015-10-12
Hjälpte informationen dig? Ja Nej