Fyra miljoner kronor till arbete med skredrisk

19 augusti 2015, 12:59

SGI nu kan utföra fler mätningar och intensifiera arbetet i de prioriterade vattendragen. Det blir bland annat möjligt att tidigarelägga undersökningarna av älvfåran i Ångermanälven.

Statens geotekniska institut, SGI, trappar upp arbetet med att analysera risker för ras och skred i de svenska älvarna. Regeringen har beslutat om fyra miljoner kronor i extra anslag till klimatanpassning för innevarande år. Pengarna kommer bland annat att användas till insatser längs Säveån i Göteborg och Ångermanälven.

– Klimatanpassning är en mycket viktig samhällsfråga och det är glädjande att vi nu får mer resurser till det arbetet, säger generaldirektör Åsa-Britt Karlsson.

Tillskottet på fyra miljoner kronor till arbetet med klimatanpassning gör att SGI påbörjade 2013 ett arbete med att undersöka risken för skred och ras i tio vattendrag i Sverige, kopplat till klimatförändringarna. De underlag som tas fram är ett stöd i kommunernas klimatanpassningsarbete och underlättar prioriteringar av olika åtgärder.

Ett ras i en slänt i närheten av Sollefteå. Foto: SGI

 

 

Senast uppdaterad/granskad: 2015-09-24 Innehållsansvarig är Webredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej